Projektikirjutamise materjal

Koolitusmaterjal: Kuidas kirjutada edukaid projekte fondidele?

  • Materjalile (pdf) ligipääs kohe peale tasumist!
  • 6 põnevat peatükki, 39 alateemat
  • 2 tundi tasuta konsultatsiooni Sinu projektile

29 EUR (koos km)

Projektide kirjutamise koolituse materjal
1. Idee sobivuse testimine.
2. Mida kirjutada taotlusvormi lahtritesse? Näited taotlusvormidest. Taotlusvormi osad.
3. Eelarve koostamine eelarve osad, kululiigid, oma- ja kaasfinantseering, palgakulud.
4. Milliseid lisadokumente nõutakse?
5. Millised on fondi tingimused projekti esitamisel?
6. Kuidas fondid projekte hindavad + ülevaade peamistest vigadest, mis tehakse projektide koostamisel.
 Nimetus Hind
24.17
Hindadele lisandub käibemaks 20%.

Arve saadame peale makse laekumist.

Makse saad sooritada läbi SEB ja Swedbank pangalingi kohe siin lehel. Kui kasutad mõnda teist panka, siis telli arve, kirjutades koolitus@projektid.ee ja saad tasuda tavalise ülekandega.

Projektikirjutamise koolitusmaterjal on avalikule ja mittetulundussektorile – kõigile, kes soovivad oma projektile edukalt raha taotleda.

Materjali läbitöötamisel:

  • Omad terviklikku ülevaadet projektikirjutamise kõigist vajalikest etappidest
  • Oskad võrrelda oma projekti fondide tingimustega
  • Oskad koostada projekti eelarvet
  • Mõistad, kuidas fondid suhtuvad erinevatesse kululiikidesse projekti eelarves
  • Mõistad, millised lisadokumendid on vajalikud
  • Tead, millega pead arvestada projekti esitamisel, kui see on valmis
  • Saad ülevaate peamistest vigadest, mida taotlejad projektide kirjutamisel teevad

See loetelu on ainult väike kokkuvõtte kogu materjali 6 peatükist ja 39 teemast. Pärast materjali läbitöötamist saad õiguse ühekordsele personaalsele konsultatsioonile 2 tunni ulatuses. Teeme Sinu projektile analüüsi nii sisu kui vormistuse osas.

Materjal sisaldab hulgaliselt näiteid reaalselt esitatud edukatest projektidest ja annab ülevaate olulisematest fondidest Eestis ning jagab igakülgset praktilist infot ja kasulikke nippe taotluste esitamiseks.

Mida see materjal Sulle annab?
Käesolev materjal annab Sulle kõik põhiteadmised, mida on vaja edukate rahataotluste ehk projektide kirjutamiseks. Materjali läbitöötamine suurendab igal juhul tõenäosust, et Sinu projektid lähevad läbi ja saavad rahastatud.
Võid võtta materjali läbitöötamist kui eeltööd taotluse kirjutamiseks või kasutada ka paralleelselt taotluse täitmisega, kõrvutades iga kirjutamise etappi vastava peatükiga.

Kogenud projektikirjutajale on materjal samuti kasulik, sest see võimaldab oma teadmisi võrrelda ning selgelt struktureerida, annab motivatsiooni poolikute projektide lõpuni kirjutamiseks ning esitab konkreetseid, praktilisi näiteid ka teiste kogemusest.

Peatükid käsitlevad fondile taotluse esitamist ehk projektikirjutamist alates vajalikust eeltööst, lõpetades taotluse vormistamisega.

Lisaks kaasneb koolitusmaterjalile Sinu jaoks veel üks väärtuslik ja väga personaalne boonus. Sa võid pärast läbimist meie meeskonnale saata ükskõik millal oma reaalse, parajasti käsil oleva projekti kirjelduse ning saada sellele väga professionaalset ja konkreetset tagasisidet.

Kellele on käesolev materjal kõige kasulikum?
Käesolev materjal on kõige kasulikum inimestele, kes tahavad raha taotleda oma mittetulunduslikele organisatsioonidele/projektidele – ning teha seda hästi.

Materjal sisaldab projekti kirjutamise teooriat (põhimõisteid ja alustalasid, näiteid fondidelt, aktuaalsetelt konkurssidelt) ja praktikat.
Peatükid koosnevad õpetusest ja näidisfailidest, mille abil saate projekti koostamist katsetada.

Materjali võib läbi töötada igal ajal, töö on individuaalne ning ei sõltu kellestki teisest.

Eelteadmisi projekti kirjutamisest vaja ei ole. Aga kui olete mõne projekti juba kirjutanud, siis saate kindlasti oma oskustele täiendust, et projektide edukuse tõenäosust veelgi suurendada.

Mida mõistame projekti all?
Projekti all peame silmas toetuse taotlusdokumentatsiooni (taotlus, eelarve, lisadokumendid), mille abil küsitakse rahastajatelt toetust.

Mida materjal käsitleb ja mida mitte?
Sellest saavad abi ennekõike need, kelle projektid on mittetulunduslikud. Selleks sobivad eelkõige organisatsioonide ja avaliku sektori projektid. Samas saavad siit omandatud teadmisi kasutada ka äriühingud, kes viivad ellu oma olemuselt mitteärilist projekti (näiteks koolitavad töötuid, likvideerivad reostust vms).
Projektijuhtimine, äriplaanide või finantsprognooside koostamine jääb väljapoole seda materjali.

Koolitusmaterjalide läbitöötamise tulemusena saad tunnistuse. Projektiekspert OÜ omab koolitusluba nr 6440HTM www.projektid.ee